Segmentácia zákazníkov

Identifikujeme profily zákazníkov pre úspešnejšie marketingové a obchodné aktivity.

4 - 6
týždňov

Definovanie
segmentačných kritérií

Identifikovanie
cieľových skupín
a profilov

Nastavenie systému
práce so segmentáciou

Máš záujem?

Case study

Aké inovačné príležitosti ležia v slovenských domácnostiach?

Jednou z najčastejších odpovedí na otázku aké inovačné výzvy pomáhame našim klientom riešiť je zmena očakávaní ich zákazníkov. Preferencie a potreby zákazníkov sa neustále vyvíjajú a firmy intenzívne hľadajú systematické prístupy ako na tieto zmeny efektívne reagovať. Začiatkom roka 2021 sme mali tú česť byť pri zrode novej B2C stratégie Východoslovenskej energetiky na roky 2022 až 2026.

Prečítať viac