User Experience (UX)

/ˈjuːzər ɪksˈpɪərɪəns/

Užívateľská skúsenosť (angl. user experience alebo UX) je skúsenosť, ktorú užívateľ zažíva počas návštevy webu, aplikácie alebo e-shopu. Cieľom dobrého UX je byť: 

1) užitočný - obsah by mal byť originálny a spĺňať potrebu

2) použiteľný - zjednodušiť užívateľovi návštevu 

3) žiaduci - identita značky a ďalšie prvky dizajnu sa používajú na vyvolanie pozitívnych emócií

4) nájditeľný - obsah musí byť navigovateľný a lokalizovateľný na mieste aj mimo neho

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z