Scope of work

/skəʊp ɒv wɜːk/

Rozsah práce (angl. scope of work) podrobne definuje a popisuje plán vykonávaných činností a je dôležitou súčasťou spolupráce medzi dvomi stranami. Rozsah jasne definuje náplň práce na projekte, časové míľniky, zodpovednosti, očakávania od výstupov a vo výsledku slúži ako kontrolná metóda pre vykonané činnosti.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z