Road mapa práce

Roadmapa práce znamená všeobecné zobrazenie plánovaných aktivít v rámci projektu, alebo určitej pracovnej aktivity. Mala by byť vizuálne znázornená a mala by mať definovanú časovú os, spolu so základnými informáciami o činnosti. Roadmapa je dôležitá pre chod projektu interne, ale aj externe pri spolupráci so stakeholdermi.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z