Product design

/ˈprɒdʌkt dɪˈzaɪn/

Dizajn produktov, alebo aj produktový dizajn (angl. product design) predstavuje kompletný proces doručenia nového produktu na trh. Pozostáva z viacerých fáz, počas ktorých je produkt tvorený, na základe hypotéz testovaný a následne spúšťaný. Môže prebehnúť interne v rámci organizácie, alebo externe mimo nej.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z