Opportunity scoping

/ˌɒpəˈtjuːnɪti ˈskəʊpɪŋ/

Rozsah príležitostí (angl. opportunity scoping) je prístup, prostredníctvom ktorého je možné nájsť dostupné príležitosti na trhu, vyhodnotiť ich potenciál a vybrať tie najvhodnejšie z nich.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z