Lean canvas

/liːn ˈkænvəs/

Lean Canvas je plánovací nástroj pre vývoj nových alebo dokumentovanie existujúcich obchodných modelov. Definuje základné informácie ako sú kľúčové činnosti a zdroje pre podnikanie. Ide o vizuálny graf s prvkami, ktoré popisujú hodnotovú ponuku firmy alebo produktu, infraštruktúru, zákazníkov a financie.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z