Innovation strategy

/ˌɪnəʊˈveɪʃən ˈstrætɪʤi/

Vytvorenie inovačnej stratégie (angl. innovation strategy creation) zahŕňa určenie toho, ako inovácia vytvorí hodnotu pre potenciálnych zákazníkov, ako firma túto hodnotu zachytí a aký typ inovácie je vhodný. Tak ako sa musia vyvíjať dizajny produktov a služieb, aby zostali konkurencieschopné, musia sa vyvíjať aj inovačné stratégie, keď sa mení prostredie.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z