Innovation funnel

/ˌɪnəʊˈveɪʃən ˈfʌnl/

Inovačný lievik (angl. innovation funnel) je mechanizmus určený na testovanie inovačných nápadov a prototypov. Ide o populárny prístup, ktorý používa mnoho spoločností pri rozhodovaní o tom, ktoré nápady sú realistické s cieľom sfinalizovať stratégie a akčné plány.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z