Double diamond method

/ˈdʌbl ˈdaɪəmənd ˈmɛθəd/

Dvojitý diamant (angl. double diamond) je názov modelu procesu dizajnu, ktorý spopularizoval British Design Council v roku 2005. Bol upravený podľa modelu divergencie-konvergencie, ktorý v roku 1996 navrhol maďarsko-americký lingvista Béla H. Bánáthy. Dva diamanty predstavujú proces širšieho alebo hlbšieho skúmania problému (divergentné myslenie) a následného sústredenia činnosti (konvergentné myslenie). Navrhuje, aby proces navrhovania mal štyri fázy: objavenie, definovanie, rozvíjanie a implementovanie. 

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z