Digitalization

/ˈdɪʤɪtəlɪˈzeɪʃən/

Digitalizáciu (angl. digitalization) chápeme ako použitie digitálnych technológií na zmenu obchodného modelu, zlepšenie existujúceho obchodného procesu a poskytnutie nových príležitostí na vytváranie pridaných hodnôt. Pre niektoré organizácie digitalizácia znamená iný štýl práce, napr. prístup k informáciám z mobilných zariadení v teréne alebo spolupráca s pracovníkmi na diaľku (remote work). 

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z