Design thinking

/dɪˈzaɪn ˈθɪŋkɪŋ/

Design thinking predstavuje proces myslenia a práce ako aj porozumenie riešeného problému alebo zákazníka. Najprv zadefinujeme problém, prídeme s dostatočným množstvom nápadov ako problém riešiť, prototypizovať riešenie, testovať, získať spätnú väzbu a premietnuť získané informácie do úprav výsledného riešenia. 

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z