Customer segmentation

/ˈkʌstəmə ˌsɛgmɛnˈteɪʃən/

Segmentácia zákazníkov (angl. customer segmentation) do skupín zobrazuje podobnosti medzi zákazníkmi v jednotlivých cieľových skupinách. Cieľom segmentácie je lepšie spoznať zákazníkov, identifikovať ich potreby a vzorce správania. To umožní firmám ponúkať služby a produkty, ktoré sú vytvorené na mieru podľa zákazníckych očakávaní. 

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z