Customer journey

/ˈkʌstəmə ˈʤɜːni/

Zákaznícka cesta (angl. customer journey) je podrobná cesta, ktorá ukazuje všetky skúsenosti zákazníka v spojitosti so značkou, jej službou či produktom. Využítím a mapovaním zákazníckej cesty (angl. customer journey mapping) pochopíte interakcie zákazníka pred, počas aj po kúpe. Vďaka tomu môžete ľahšie definovať ciele, vytvoriť ucelenú marketingovú stratégiu či zákaznícku skúsenosť.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z