Customer centric approach

/ˈkʌstəmə ˈsɛntrɪk əˈprəʊʧ/

Prístup zameraný na zákazníka (angl. customer centric approach) je stratégia a firemná kultúra, ktorá sa zameriava na vytváranie najlepších zákazníckych skúseností, s cieľom podporiť lojalitu k značke. Firmy s týmto zameraním zaisťujú, že zákazník je centrom nápadov, činnosti aj filozofie firmy. Tento prístup je základom design-thinking metodológie.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z