Business innovation

/ˈbɪznɪs ˌɪnəʊˈveɪʃən/

Biznisová inovácia (angl. business innovation) sa deje vtedy, keď firma zavádza procesy, služby, či produkty, ktoré sú prínosom a pozitívnou zmenou v podnikaní. Sú to napíklad: zlepšenie existujúcich metód či postupov s cieľom oživiť biznis, začať poskytovať produkt alebo službu novým spôsobom. Cieľom je podporiť rast, produktivitu, či vytvoriť novú pridanú hodnotu. 

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z