Agile project management

/ˈæʤaɪl ˈprɒʤɛkt ˈmænɪʤmənt/

Agilný projektový manažment (angl. agile project management) je založený na schopnosti rýchlo sa hýbať v procese a robiť rýchle, ale odôvodnené rozhodnutia. Medzi hlavné atribúty patria napr. prispôsobivosť, flexibilita, neustále zlepšovanie a efektívne riadenie. 

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z