Acquisition channel

/ˌækwɪˈzɪʃ(ə)n ˈʧænl/

Akvizičné kanály (angl. acquisition channels) sú cesty a spôsoby, vďaka ktorým sa dostávame k potenciálnym zákazníkom. Príkladom akvizičných kanálov sú organické cesty, platené vyhľadávanie, e-mail alebo sociálne médiá, offline reklama a pod. 

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z