Nástroj

Ako uchopiť workshop o validácii nápadov?

Ak pracuješ na validácii nápadov s potencionálnymi alebo súčasnými zákazníkmi, vytvorenie prototypu služby alebo produktu je kľúčovým nástrojom. 

Náš nástroj môže pomôcť pri príprave workshopu zameraného na ideáciu nápadov, brainstorming a dá ti odpovede na otázky ohľadne prototypovania služieb a produktov.  

Ďaľšie inštrukcie ako používať tento nástroj nájdeš na tomto linku.