Nástroj

Ako analyzovať kvalitatívny rozhovor?

Náš nástroj ti pomôže nielen v komplexnej analýze dát z kvalitatívnych rozhovorov, ale umožní aj prezentovať dáta ako finálne výstupy kvalitatívneho výskumu klientom a manažmentu.

Tento nástroj bol primárne použitý pre jeden segment a jednu skupinu zákazníkov. Avšak jeho skopírovaním si môžeš vytvoriť komplexnú analýzu pre viaceré segmenty zákazníkov zahrnutých vo výskume. 

Ďalšie inštrukcie ako používať náš nástroj nájdeš na tomto linku ➡️ https://bit.ly/3UhHSRO