Workshop o mapovaní zákazníckych ciest

Workshop o mapovaní zákazníckych ciest

Prečo to robíme ?

Mapovanie zákazníckych ciest nám pomáha zlepšovať služby a navrhovať inovácie, ktoré prinášajú výsledky. Chceme sa podeliť o skúsenosti a na praktických príkladoch vám ukázať ako môže zákaznícka cesta pomôcť vašej firme alebo organizácií.

Info:

Online
17. 6. 2022 o 9:00
ZADARMO
I'm interested

Ako vám pomôže zákaznícka cesta?

Marketingové výsledky

Zvyšuje návratnosť investícií do marketingu.

Predajný cyklus

Zefektívňuje a zrýchľuje proces predaja.

Vernosť zákazníkov

Zvyšuje podiel odporúčaní spokojných zákazníkov.

Konkurenčná výhoda

Pomáha nájsť spôsoby ako sa odlíšiť od konkurencie.

Efektivita procesov

Zjednodušuje fungovanie tímov v organizácií.

Nové príležitosti

Pomáha nájsť a priorizovať inovačné príležitosti.

Čo ťa na workshope čaká?

1

Zoznámime ťa s nástrojom

  • Ukážeme si jeho využitie.
  • Naučíme ťa ako si zmapovať vlastnú zákaznícku cestu.
  • Ukážeme si ako s ňou priebežne pracovať.
2

Identifikujeme spolu inovačné príležitosti

  • Pozrieme sa na metriky a ukazovatele.
  • Čo sledovať pri jednotlivých touchpointoch.
  • Ako priorizovať a do čoho sa pustiť
3

Ukážeme si praktické príklady

  • Zákaznícke cesty z rôznych odvetví.
  • Prípadové štúdie na ktorých sme pracovali.
  • Zaškolíme ťa v jej používaní.

Nauč sa mapovať zákaznícke cesty

Zmapuj cestu svojich zákazníkov, identifikuj ich silné a slabé stránky a navrhni inovácie, ktoré ti pomôžu zlepšiť tvoju službu alebo produkt. 

Ideš do toho?

I'm interested