Acquisition Channels

Akvizičné kanály sú cesty a spôsoby, vďaka ktorým sa dostávame k potencialnym zákazníkom. Príkladom akvizičných kanálov sú napr. organické akvizičné cesty, platené vyhľadávanie, e-mail alebo sociálne médiá, offline reklama a pod.  

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Top terms

Ako to vyzerá v praxi?

Vyskúšaj naše služby

Miro Board je kolaboratívny online nástroj, ktorý pomôže vám a celému tímu pri budovaní projektu. Vďaka nemu presuniete všetky meetingy.

Mám záujem