Služby

Zmena produktu na službu

Ako transformovať produkt na službu?

Nechajte si platiť za svoje produkty dlhodobo a stabilne. Ako prejsť z modelu predaja produktov na poskytovanie služieb? Vyberieme spolu ten správny produkt z vášho portfólia, navrhneme vhodný biznis model, zákaznícke cesty aj stratégiu transformácie, ktorá ti pomôže presadiť sa na novom, neustále rastúcom trhu.

Kľúčové informácie
Zmena produktu na službu