Služby

Interný akcelerátor

Ako nakopnúť vaše interné procesy?

Cítite, že svoj inovačný potenciál nevyužívate naplno? Máte vo firme množstvo nápadov pre inovácie, no čelíte problému s nedostatkom kapacít na ich realizáciu? Využitím skúseností z budovania inovačných laboratórií navrhneme komplexný program, ktorý pomôže vytvoriť potrebné kapacity a zabezpečí dlhodobé výsledky.

Kľúčové informácie
Interný akcelerátor