Case study

Kiraton 2022

Task

Ako podporiť malých a stredných podnikateľov pri ich problémoch a zlepšiť kvalitu služieb a produktov v TTSK?

7. oktobra 2022
8. októbra 2022

Po prvom úspešnom ročníku Kiratonu, ktorý sa uskutočnil v roku 2021 sme sa opäť spojili s Trnavským samosprávnym krajom a Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a rozhodli sa zorganizovať druhý ročník hackathonu.  

Cieľom podujatí, ktoré spolu s TTSK a KIRA organizujeme je najmä zlepšenie životnej úrovne obyvateľov a zároveň prínos nových, inovatívnych pohľadov na projekty, ktoré chce kraj v spolupráci so svojimi partnermi realizovať.  

Preto sme na jar roka 2022 v rámci 3-mesačného výskumu skúmali potreby a bolesti malých a stredných podnikateľov, z ktorého vznikla stratégia rozvoja MSP. Potrebovali sme však rýchle a efektívne riešenie na jej napĺňanie, a preto sme sa rozhodli vytvoriť druhý ročník KIRATONU.  

Hackathon sa konal v dňoch 7. – 8. októbra na Nádvorí coworking v Trnave. Hlavnou výzvou bola „Podpora malých a  stredných podnikateľov v  kraji“. Prihlásilo sa nám spolu 8 tímov a dokopy 25 účastníkov. Zároveň hackathon potrebuje aj odbornosť a nasmerovanie, čo doplnili 14 mentori z rôznych firiem a odvetví.  

Naša vďaka patrí práve mentorom, za ich čas a ochotu prísť počas voľného času a venovať sa účastníkom počas mentoringových sedení. Zároveň patrí vďaka aj všetkým partnerom i účastníkom, bez ktorých by hackathon nebol pripravený v takej kvalite. 

Kiraton 2.0 vyhral tím Valec, ktorý si odniesol výhru 2500 € a priniesol komplexné a technicky funkčné riešenie. Rozhovor s víťazným tímom si môžete prečítať tu ➡️ https://hashtag.zoznam.sk/v-trnavskom-kiratone-zvitazil-tim-valec/  


Video, ako Kiraton prebiehal, si môžete pozrieť tu. 

Potrebujete aj vy vyriešiť problém na vašu výzvu rýchlo a efektívne? Radi si s vami dáme kávu a pobavíme sa o možnostiach hackathonu. ☕️

Newsletter

Are you interested in content from the world of innovations? If yes, subscribe to our newsletter.

An error occurred, please try again later

Welcome to the community

We are very happy that you have joined us! From now on, we will supply you with various news from the world of innovation, service design and customer experience.