Case study

Ako zdigitalizovať bankovníctvo?

Zadanie

Ako vytvoriť nové inovatívne možnosti v oblasti digitalizácie a udržateľnosti bankovníctva?

Koncom roka 2020 sme odštartovali jesennú sezónu OpenApi Hackathon. Prilákal 70 účastníkov zo Slovenska, Česka aj Rakúska a spolu vytvorili 17 tímov. Tie následne navrhovali inovatívne riešenia pre silných hráčov z bankového sektora, ktorými boli Raiffeisen Bank International a Tatra Banka. Pre hladký priebeh nám výborne poslúžili aj priestory nového Hubhubu v Nivy Tower.

Keďže nám to opatrenia nedovolili, Hackathon sa tentokrát musel konať online. My sme však čelili výzve pretaviť dynamiku a nasadenie offline hackahtonu do virtuálneho priestoru. Cieľom bolo zachovať zdravie a bezpečnosť všetkých zúčastnených, a preto sme presunuli event do kompletne digitálneho prostredia.

“Pri organizovaní­ Hackathonu sme veľmi pozití­vne hodnotili spoluprácu s Kiuub-om. Ich prí­stup bol profesionálny, zároveň boli schopní­ prispôsobiť sa našim očakávaniam a potrebám. Ich flexibilita a agilita sa prejavila pri zmene podujatia z čisto Offline na online hackathon - túto zmenu uskutočnili veľmi rýchlo a bez vážny­ch problémov. S Kiuub-om je však radosť spolupracovať aj po osobnej stránke - skvelí­ ľudia s osobným prístupom, ktorým sa odlišujú od ostatných.”

Tatra banka - Oliver Kamenský Špecialista digitálnych kanálov

Hackathon je inovačný formát, ktorý je extrémne dynamický, plný energie a pracovného nasadenia. Tentokrát sa spolu na ľade stretli 2 banky, 25 profi mentorov, 70 inovátorov a za 3 dni priniesli nové riešenia. Desiatky expertov na UX dizajn, IT, dátovú analytiku, produktový vývoj a marketing riešili dve unikátne výzvy.

  1. Hľadanie nových spôsobov platieb, ktoré vychádzajú z open banking príležitostí. Cieľovou skupinou boli zákazníci, ktorí sa dnes stretávajú s problematickými situáciami pri platbách za produkty a služby.
  2. Vytvorenie hodnotiaceho nástroja, ktorý by korporátnym zákazníkom RBI pomohol nastaviť ich podnikanie viac udržateľne a to nielen z hľadiska riadenia firmy, ale aj environmentálnych a sociálnych ukazovateľov.

Od 17 tímov sme očakávali funkčný prototyp, návrh ako budú implementovať svoje riešenie a odhad realizačného rozpočtu. Na to, aby boli tímy čo najviac efektívne, mohli využívať spätnú väzbu 25 mentorov. 

Komunikácia medzi uchádzačmi prebiehala cez Slack a video-konferencia na Zoome. 17 tímov sme rozdelili do piatich mentoringových skupín, ktoré sme my ako Kiuub mali za úlohu koordinovať. 

Našou hlavnou rolou bolo komunikovať s tímami otázky, prepájať ich s mentormi a zároveň koordinovať mentorov, ktorí tímom pomáhali s nasmerovaním v procese vývoja nových riešení.

Porota zložená z mentorov hodnotila nápad, progres za prvých 24 hodín a plán finalizácie prototypov. Počas nedeľného finále mali tímy neľahkú úlohu. Museli odprezentovať svoje riešenie za 3 minúty a v ďalších 3 minútach zodpovedať otázky poroty.

Výzvu Tatra banky a ich porotu najviac oslovil tím Warrify, ktorý predstavil plnohodnotnú digitalizáciu platobného procesu, fungujúceho na princípe možnosti uchovávania pokladničných dokladov digitálne. Na riešení ich najviac zaujal fakt, ako sa tím popasoval s prispôsobením svojho nápadu pre potreby Tatra banky.

RBI výzvu zase vyhral tím Adit s nástrojom Green Rank. Ukazovateľom, ktorý pomáha firmám porovnávať udržateľnosť z environmentálneho hľadiska, sociálnych štandardov aj pohľadu riadenia firmy. Riešenie je z pohľadu RBI ihneď aplikovateľné a tým pádom vie po rýchlej implementácií ušetriť čas pri dôležitých ESG analýzach.

2
Klienti
z bankovníctva
70
Inovátorov zapojených
v projekte
25
Mentorov hodnotiacich výsledky
3
Dni design thinking nasadenia

Sme veľmi radi, že RBI, Elevator Lab & HubHub nám poskytli dôveru a príležitosť spolupodieľať sa na prípravách a realizácii hackathonu, ktorého cieľom bola tvorba riešení inovácií vo svete bankovníctva.

Newsletter

Are you interested in content from the world of innovations? If yes, subscribe to our newsletter.

An error occurred, please try again later

Welcome to the community

We are very happy that you have joined us! From now on, we will supply you with various news from the world of innovation, service design and customer experience.