Case study

Ako otestovať myšlienku logistickej platformy ešte pred technickým vývojom?

Zadanie

Chceme vytvoriť platformu po vzore Airbnb v logistickom a špedičnom odvetví s globálnym využitím. Ako na to?

Na jar 2020 sme odštartovali spoluprácu s firmou Swida Innovative, ktorá sa zameriava na expresné transporty. Cieľom bolo overenie myšlienky platformy v logistickom segmente, spájajúcej dopyt po prepravách a ponuku voľných kapacít dopravcov. Platforma mala byť pridanou hodnotou pre špeditérov, zákazníkov a všetkých, ktorí v odvetví ponúkajú svoje služby. 

Tím zároveň disponoval už rozpracovaným technickým konceptom, ktorý mal uľahčovať život súčasným klientom. Otázkou teda bolo: Ako stavať na dostupných technológiách, získať pohľad zákazníka a navrhnúť zmysluplné riešenie?  


Ako zistiť či nápad stojí za to a či sa ho oplatí zrealizovať?

Odpoveďou je validácia. Ide o proces zbierania dát a zistení, ktoré pomôžu overiť potenciál vášho nápadu. Vďaka experimentom a zákazníckemu testovaniu ti umožní robiť rýchlejšie, efektívnejšie a informované rozhodnutia, ktoré znižujú riziko. 

Validácia dáva priestor na viacero kontrolných bodov a pomáha zodpovedať si kľúčové otázky o navrhovanom nápade:

 • Aký problém zákazníka riešim? 
 • Ponúkam riešenie, ktoré reaguje na jeho potrebu? 
 • Aké kľúčové funkcionality by riešenie malo mať? 
 • Má môj nápad funkčný biznis model? Ako bude zarábať peniaze? 
 • Bude zákazník ochotný za takéto riešenie platiť? 
 • Ako efektívne využiť obmedzené zdroje pri vývoji?
 • Ako má vyzerať roadmapa developmentu?


Aké problémy majú tvoji zákazníci?

Základným predpokladom úspechu tvojho nápadu je riešenie relevantného problému zákazníkov.

Na začiatku inovačného procesu je nevyhnutné vedieť o zákazníkoch maximum a zistiť, či je identifikovaný problém zákazníka dostatočne veľký.

V tomto prípade sme sa detailne pozreli na fungovanie expresnej logistiky z pohľadu zákazníka, firmy aj dodávateľov. Prostredníctvom empatických rozhovorov s desiatkami logistických manažérov, dispečerov a prepravcov sme sa zamerali na problémy, s ktorými sa denno-denne stretávajú pri svojej práci. 

Zistili sme, že priestor s podobnými platformami je vysoko-konkurenčný. Na to, aby sme dobehli top hráčov by bolo nutné vynaložiť množstvo financií, kapacít aj energie. Avšak hĺbkový výskum nám ukázal ďalšie príležitosti a problematické miesta, ktorým zákazníci čelia. 


“Mať dnes nápad nie je nič výnimočné. Zistiť, či stojí za to a pustiť sa do realizácie je väčší oriešok. Vďaka Kiuubu sme však tento oriešok dokázali oveľa lepšie a rýchlejšie zvládnuť. Pomohli nám akcelerovať ideu a otestovať potenciál vstupu na nový trh. Skrz výskum dokázali náš nápad pretaviť do konkrétnych návrhov. Pomohli nám vypracovať úvod obchodnej a marketingovej stratégie. Vďaka spolupráci s Kiuubom sme vedeli, do ktorej bránky máme nasmerovať puk. :)”

Swida Innovative s.r.o. - Viktor Sučka CEO

Máme problém. Čo by ho vyriešilo a ako na to zareaguje zákazník? 

Podnety od zákazníkov sme konfrontovali s biznisovým potenciálom, dlhodobou stratégiou firmy a technickými kapacitami, ktoré sme mali k dispozícii. Prepojenie týchto faktorov smerovalo k cieľovej skupine dopravcov, ktorým sme sa snažili pomôcť spraviť prehľad o ich prepravách a zjednodušiť administratívu. 

Identifikovali sme kritické otázky, ktoré treba mať zodpovedané pred rozhodnutím o tom, či nápad rozvíjať, alebo zahodiť: 

 • Bude takéto riešenie dostatočne zaujímavé? 
 • Ako ho naceniť? 
 • Cez aké akvizičné kanály sa chceme dostať k zákazníkom? 
 • Aké kľúčové funkcionality by malo mať?  Čo postaviť ako prvé? 

Nápad sme premietli do prototypu, ktorý sme otestovali na poľskom a slovenskom trhu. Po viac ako 8 000 návštevách na webe sme získali záujemcov o riešenie a odpovede na kľúčové otázky. Nasmerovali nás ďalej v tom čo zlepšiť, ako naplánovať postup v technickom vývoji a stratégii vstupu na trh.

Výsledkom spolupráce je aplikácia Transportly, ktorá sa aktuálne nachádza vo finálnej fáze technického vývoja a čoskoro bude uvedená na trh. 

8000
a viac návštev webu
2
krajiny zapojené v testovaní
30
rozhovorov so záujemcami o riešenie
5
mesiacov spolupráce

Newsletter

Are you interested in content from the world of innovations? If yes, subscribe to our newsletter.

An error occurred, please try again later

Welcome to the community

We are very happy that you have joined us! From now on, we will supply you with various news from the world of innovation, service design and customer experience.