Case study

Ako otestovať myšlienku logistickej platformy ešte pred technickým vývojom?

Zadanie

Chceme vytvoriť platformu po vzore Airbnb v logistickom a špedičnom odvetví s globálnym využitím. Ako na to?

Na jar 2020 sme odštartovali spoluprácu s firmou Swida Innovative, ktorá sa zameriava na expresné transporty. Cieľom bolo overenie myšlienky platformy v logistickom segmente, spájajúcej dopyt po prepravách a ponuku voľných kapacít dopravcov. Platforma mala byť pridanou hodnotou pre špeditérov, zákazníkov a všetkých, ktorí v odvetví ponúkajú svoje služby. 

Tím zároveň disponoval už rozpracovaným technickým konceptom, ktorý mal uľahčovať život súčasným klientom. Otázkou teda bolo: Ako stavať na dostupných technológiách, získať pohľad zákazníka a navrhnúť zmysluplné riešenie?  


Ako zistiť či nápad stojí za to a či sa ho oplatí zrealizovať?

Odpoveďou je validácia. Ide o proces zbierania dát a zistení, ktoré pomôžu overiť potenciál vášho nápadu. Vďaka experimentom a zákazníckemu testovaniu ti umožní robiť rýchlejšie, efektívnejšie a informované rozhodnutia, ktoré znižujú riziko. 

Validácia dáva priestor na viacero kontrolných bodov a pomáha zodpovedať si kľúčové otázky o navrhovanom nápade:

 • Aký problém zákazníka riešim? 
 • Ponúkam riešenie, ktoré reaguje na jeho potrebu? 
 • Aké kľúčové funkcionality by riešenie malo mať? 
 • Má môj nápad funkčný biznis model? Ako bude zarábať peniaze? 
 • Bude zákazník ochotný za takéto riešenie platiť? 
 • Ako efektívne využiť obmedzené zdroje pri vývoji?
 • Ako má vyzerať roadmapa developmentu?


Aké problémy majú tvoji zákazníci?

Základným predpokladom úspechu tvojho nápadu je riešenie relevantného problému zákazníkov.

Na začiatku inovačného procesu je nevyhnutné vedieť o zákazníkoch maximum a zistiť, či je identifikovaný problém zákazníka dostatočne veľký.

V tomto prípade sme sa detailne pozreli na fungovanie expresnej logistiky z pohľadu zákazníka, firmy aj dodávateľov. Prostredníctvom empatických rozhovorov s desiatkami logistických manažérov, dispečerov a prepravcov sme sa zamerali na problémy, s ktorými sa denno-denne stretávajú pri svojej práci. 

Zistili sme, že priestor s podobnými platformami je vysoko-konkurenčný. Na to, aby sme dobehli top hráčov by bolo nutné vynaložiť množstvo financií, kapacít aj energie. Avšak hĺbkový výskum nám ukázal ďalšie príležitosti a problematické miesta, ktorým zákazníci čelia. 


“Mať dnes nápad nie je nič výnimočné. Zistiť, či stojí za to a pustiť sa do realizácie je väčší oriešok. Vďaka Kiuubu sme však tento oriešok dokázali oveľa lepšie a rýchlejšie zvládnuť. Pomohli nám akcelerovať ideu a otestovať potenciál vstupu na nový trh. Skrz výskum dokázali náš nápad pretaviť do konkrétnych návrhov. Pomohli nám vypracovať úvod obchodnej a marketingovej stratégie. Vďaka spolupráci s Kiuubom sme vedeli, do ktorej bránky máme nasmerovať puk. :)”

Swida Innovative s.r.o. - Viktor Sučka CEO

Máme problém. Čo by ho vyriešilo a ako na to zareaguje zákazník? 

Podnety od zákazníkov sme konfrontovali s biznisovým potenciálom, dlhodobou stratégiou firmy a technickými kapacitami, ktoré sme mali k dispozícii. Prepojenie týchto faktorov smerovalo k cieľovej skupine dopravcov, ktorým sme sa snažili pomôcť spraviť prehľad o ich prepravách a zjednodušiť administratívu. 

Identifikovali sme kritické otázky, ktoré treba mať zodpovedané pred rozhodnutím o tom, či nápad rozvíjať, alebo zahodiť: 

 • Bude takéto riešenie dostatočne zaujímavé? 
 • Ako ho naceniť? 
 • Cez aké akvizičné kanály sa chceme dostať k zákazníkom? 
 • Aké kľúčové funkcionality by malo mať?  Čo postaviť ako prvé? 

Nápad sme premietli do prototypu, ktorý sme otestovali na poľskom a slovenskom trhu. Po viac ako 8 000 návštevách na webe sme získali záujemcov o riešenie a odpovede na kľúčové otázky. Nasmerovali nás ďalej v tom čo zlepšiť, ako naplánovať postup v technickom vývoji a stratégii vstupu na trh.

Výsledkom spolupráce je aplikácia Transportly, ktorá sa aktuálne nachádza vo finálnej fáze technického vývoja a čoskoro bude uvedená na trh. 

8000
a viac návštev webu
2
krajiny zapojené v testovaní
30
rozhovorov so záujemcami o riešenie
5
mesiacov spolupráce

Newsletter

Máš záujem o obsah zo sveta inovácií? Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ťa pravidelne zásobovať novinkami.

Nastala chyba, skús to prosím neskôr

Vitaj v komunite

Veľmi sa tešíme, že si sa pridal k nám - nadšencom pre inovácie, service design a zákaznícke záažitky. Odteraz ťa budeme pravidelne zásobovať s novinkami z týchto oblastí.